Rapportering

En flexibel och omfattande rapportering är en mycket viktig del i modern anläggningsförvaltning.

 

Den föreslagna lösningen innefattar ett komplett rapporteringsverktyg som, utöver standardrapporteringen, tillåter användaren att skapa sina egna rapporter på ett användarvänligt sätt. Rapporteringen kan göras både som ett diagram eller alfanumeriskt.

Rapporteringsmodulen är inte begränsad till specifika komponenter i den globala anläggningsverksamheten utan kan rapportera tillbaks till de olika komponenterna.

Användarna vill ha möjlighet att själva skapa och modifiera rapporter i FMIS-programmet, på ett användarvänligt sätt. Om vissa rapporter är användbara för en bredare publik kan de göras tillgängliga online via webbgränssnittet.

 

Åtkomsten till ärendena hanteras via programmets allmänna autentisering behörighetsmekanism.

Programvaran erbjuder möjlighet att exportera (inklusive MS Office-format). Rapporteringsmodulen måste kunna:

 • övervaka alla kvalitetsaspekter hos tjänsterna som levereras av supportavdelningen och teknisk personal
 • generera och rapportera användarfeedback
 • skapa rapporter utan externa rapporteringsgeneratorer
 • justera vyn över chefsinformation efter användarens insikt och behov
 • tillåta användarna att definiera deras egen rapportering
 • tillåta en auktorisation som gör att endast vissa rapporter är synliga för vissa användare
 • skapa rapporter från olika perspektiv (person som skapar rapporten, objekt, plats, osv.)
 • rapportera gällande framstegen i processerna
 • rapportera nyckeltal gällande sådant som antalet avbrott, levererad kvalitet, kostnader, osv.
 • ha en standarduppsättning med KPI som kan följas upp
 • sätta specifika KPI för de olika parametrarna och processerna
 • sätta och justera tröskelvärden för kontrakt och meddela om tröskelvärdena överskrids

 

Det måste vara möjligt att rapportera om olika moduler utan hjälp av en konsult eller programvaruleverantören. Programvaruleverantören måste tillhandahålla lämplig utbildning för rapporteringsmodulen i utbildningsplanen.

 

Rapporteringen måste kunna automatiseras så att ärendena kan skickas till en angiven e-postadress vid en specifik tidpunkt, och detta måste kunna ske upprepade gånger.